Magyarország, 1135, Budapest, Lehel út 62. (1) 329 1449, (1) 206 3327, (30) 328-0290 iroda@mortalis.hu
Had nyújtsunk segítő kezet

Teendők

Haláleset esetén felmerülő feladatok

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges iratok
  • Halotti vizsgálati bizonyítvány.

  • Az elhunyt személyi igazolványa.

  • Születési anyakönyvi kivonata.

  • Házas családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonat.

  • Özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

  • Elvált családi állapot esetén a jogerős bontóítélet (ha ez nem áll rendelkezésre, az ügyfélnek kell kérni – ahol a házasságot kötötték –, egy záradékolt házassági kivonatot, amely tartalmazza a válás tényét).

  • Az elhunyt érvényes jogosítványa és útlevele.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az érvényben lévő anyakönyvi törvény alapján csak érvényes fényképes igazolvány, jogosítvány vagy útlevél birtokában lehet intézkedni! Ellenkező esetben az illetékes haláleset szerinti anyakönyvi Hivatal kezdeményezheti az elhunyt hatósági azonosíthatóságát és csak ennek birtokában ütemezhető be az elhunyt szállítása, hamvasztása, temetése!